Wholesale Cheap Jerseys from China for Cheap price
Komunikacja miejska w pilskiej strefie przemysłowej
Sie24

Komunikacja miejska w pilskiej strefie przemysłowej

Zastępca Prezydenta Beata Dudzińska wraz z Tadeuszem Majewskim – Prezesem MZK w Pile, Kazimierzem Sulimą – Kierownikiem Działu Ruchu MZK w Pile, Anną Kujawą  – Kierownikiem Działu Sprzedaży i Marketingu MZK w Pile, Lidią Plewą – zastępcą Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM Piły oraz przedstawicielami Inwest-Park w Pile: Edytą Musiał – Prezesem Zarządu i Piotrem Truszkowskim – Specjalistą ds. inwestycyjnych dokonali wizytacji przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w pilskiej Podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem spotkania było omówienie potencjalnych przystanków komunikacji miejskiej w rejonie ul. Wawelskiej i Magazynowej, gdzie znajduje się PZZ Wałcz oraz w najbliższym czasie powstaną nowe siedziby firm takich jak:  Thule Group, Pellas X, ORCA Precision Parts, DPS Gabionen oraz ImProvia. Na ulicy Wawelskiej ze względu na zastosowane rozwiązania, nadany zostanie priorytet dla komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy będzie dostosowany do systemu zmianowego – po konsultacjach z przedsiębiorcami rozpoczynającymi swoją działalność w strefie. Ponadto, dzięki oddzielnej ścieżce rowerowej dojazd do miejsc pracy – istniejących i powstających – będzie bezpieczniejszy i szybszy.  Układ planowanych do budowy ścieżek rowerowych w ul. Wawelskiej będzie połączony ze ścieżkami w pasach drogowych strefy przemysłowej tj. w ul. Magazynowej oraz Strefowej. Przypomnijmy, że przebudowa ulicy Wawelskiej to kolejny duży projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Prace obejmują przebudowę ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile. Gmina Piła posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w tej sprawie środkami unijnymi w wysokości...

Czytaj więcej
Spalarnia śmieci jednak będzie ? – AKTUALIZACJA
Lip02

Spalarnia śmieci jednak będzie ? – AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA -Na prośbę mieszkańców konsultacje sprawie planów budowy spalarni śmieci w Śmiłowie zostały przedłużone do 21 lipca 2017!   Pamiętacie Państwo, jak we wrześniu 2016r. Starosta Pilski na portalu społecznościowym alarmował o planach budowy spalarni śmieci na Jadwiżynie w Pile? Wówczas Eligiusz Komarowski wyrażał swoje wątpliwości co do słuszności projektu, którego tak naprawdę nigdy nie było. Dzisiaj stoimy przed budową spalarni śmieci w oddalonym zaledwie o 12 km Śmiłowie. Inwestycja realizowana ma być przez Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil HS S.A, w której akcjonariuszem jest radny powiatowy startujący z listy Porozumienia Samorządowego Henryk Stokłosa. Dodatkowo nasze zaciekawieniu budzi fakt, iż w wyborach do senatu w 2015 r. pełnomocnikiem komitetu wyborczego Eligiusza Komarowskiego był Marek Barabasz rzecznik prasowy Farmutilu. Zastanawiające jest czy cisza ze strony starosty pilskiego jest przypadkowa ? Zakładany system pracy projektowanego Zakładu, przy wydajności na poziomie 7 Mg/h,  całodobowym funkcjonowaniu oraz usytuowaniu w odległości ok. 12 km od Piły, stwarzać będzie istotne zagrożenie dla mieszkańców Piły. Dotychczasowe doświadczenia dotyczące odorów napływających z tego rejonu nie pozwalają na bezwarunkowe akceptowanie tego typu przedsięwzięć. Nie ulega wątpliwości, że skutki wcześniejszych działań w tym zakresie – aczkolwiek zdrowotnie nieokreślone – były bardzo negatywnie oceniane przez mieszkańców; obniżały w sposób istotny komfort życia oraz niewątpliwie przyczyniły się do negatywnej opinii o Pile i jej okolicach osłabiając siłę przyciągania potencjalnych inwestorów, jak i osób mogących osiedlić się w tym rejonie. Efekty uboczne działalności zakładów ze Śmiłowa zostały upamiętnione w popularnej niegdyś  “piosence...

Czytaj więcej
Brak dobrej woli Starostwa?
Cze28

Brak dobrej woli Starostwa?

Kilkadziesiąt miejsc pracy, nowe mieszkania, nowa jakość hotelarstwa w Pile. Zalet można wymieniać wiele. W Pile powstać ma nowy hotel; inwestor z Warszawy – firma ARCHE, nowy obiekt na pilskiej mapie planowała oddać w 2019 r. Plany pokrzyżowało Starostwo Powiatowe w Pile nie wydając zgody na budowę. Powód: błędy we wniosku. Dopiero 6 miesięcy później starosta ogłosił sukces. Firma ARCHE w końcu otrzymała wymagane pozwolenia. ARCHE, po otrzymaniu negatywnej decyzji ze starostwa, odwołała się do wojewody, który w dniu 17 lutego uchylił zaskarżoną dokument wydany przez starostwo oraz przekazał do ponownego rozpatrzenia. Dopiero w czerwcu 2017 roku 4 miesiące od uchylenia decyzji Starostwo Pilskie wydało pozytywną opinię dla inwestora. „Pozwolenie na budowę zostało wydane w trybie najszybszym z możliwych, niezwłocznie po usunięciu usterek, które pierwotnie przeszkodziły w sporządzeniu stosownego dokumentu.” – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski dla Tygodnika Nowego. Nasuwa nam się pytanie: jeżeli 4 miesiące to najszybszy z możliwych terminów, to ciekawi nas ile trwałoby to normalnie? Zapytać należy też, czy starostwo nie mogło poprosić inwestora o poprawienie wniosku bez wydawania odmownej decyzji? Nieoficjalnie mówi się, że co najmniej o kilka miesięcy opóźniona zostanie budowa hotelu w Pile. Co oznacza to dla Pilan? Co najmniej o kilka miesięcy Pilski rynek pracy pozbawiony będzie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy. Co najmniej o kilka miesięcy później oddane zostaną nowe mieszkanie dla mieszkańców którzy cierpią na deficyt mieszkaniowy. Co najmniej o kilka miesięcy goście naszego miasta, a w tej grupie znaczącą pozycją...

Czytaj więcej
Pierwszy wyjazd w ramach akcji „Pracuj w Pile”
Cze26

Pierwszy wyjazd w ramach akcji „Pracuj w Pile”

26 czerwca o godzinie 5.30 odbył się pierwszy wyjazd w ramach kampanii Urzędu Miasta Piły „Pracuj w Pile”. Prezydent Piotr Głowski wraz z wiceprezydent Beatą Dudzińską, pilskimi przedsiębiorcami (przedstawicielami Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski) oraz pracownikami Inwest-Parku pojechali do Chodzieży, gdzie m. in. na dworcu PKP rozdawali specjalne wydanie gazety „Z pierwszej ręki” zawierające aktualne oferty pracy w Pile oraz informacje o pracodawcach. Kampania jest skierowana szczególnie do osób, które na co dzień dojeżdżają do dużych ośrodków miejskich takich jak Poznań, Bydgoszcz czy Szczecin. „Mamy świadomość, że nie dotrzemy bezpośrednio do wszystkich potencjalnych osób mogących podjąć pracę w naszym mieście. Jednakże wyjazdy te mają być symbolem zmian, które dokonały się na pilskim rynku pracy na przełomie ostatnich lat i mają one w nadzwyczajny sposób zwrócić uwagę zarówno pilan, jak i mieszkańców ościennych miejscowości, że w Pile powstały nowe firmy, a co za tym idzie nowe miejsca pracy, zaś firmy które istnieją w Pile od lat poszukują nowych pracowników albowiem ich działalność dynamicznie się rozwija” – powiedział dzisiaj Prezydent Piotr Głowski. Przypomnijmy, iż  „Pracuj w Pile” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą w naszym mieście. Plany nowych inwestorów oraz rozwijający się lokalni przedsiębiorcy znacząco wpływają na i tak bardzo niski wskaźnik bezrobocia (obecnie na poziomie 4%). Stąd decyzja o rozpoczęciu kampanii koordynowanej przez Inwest Park, która pozwoli zaprezentować pilską ofertę rynku pracy w subregionie. Kampania obejmuje miasta ościenne w promieniu 70 kilometrów od Piły i skierowana będzie do różnych grup pracowników:...

Czytaj więcej
Kontrola NIK organizacji imprez masowych – KOMUNIKAT
Cze23

Kontrola NIK organizacji imprez masowych – KOMUNIKAT

W związku z publikacjami na temat kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miasta Piły informujemy, iż kontrolą objęte zostały tylko i wyłącznie dokumenty dostarczane do Urzędu przez organizatorów imprez. Wszystkie imprezy masowe, które odbywają się w mieście są bezpieczne, odpowiednio zabezpieczone i chronione. Potwierdzają to właściwe opinie Policji i Straży Pożarnej. Należy przypomnieć, że przez ostatnie 7 lat nie pojawiły się żadne realne zagrożenia imprez masowych. Zastrzeżenia NIK dotyczyły dokumentów składanych przez samych organizatorów, ich kompletności i aktualności. Po stronie urzędnika leżał obowiązek właściwej, a nie uznaniowej oceny tych dokumentów. Urzędnik zajmujący się od wielu lat tą problematyką, posiadający duże doświadczenie, w niewłaściwy sposób interpretował zapisy ustawy oraz nierzetelnie badał składane przez organizatorów dokumenty. Ustalenia kontroli potwierdziły taki stan rzeczy. W związku z konkluzjami kontroli urzędnik odpowiadający za te kwestie poniósł stosowne konsekwencje. Ponadto informujemy, iż organizatorzy imprez masowych zostali poinformowani (komunikat na stronie internetowej miasta, pisma do dotychczasowych organizatorów), że jakiekolwiek odstępstwa od wymogów ustawowych, które stały się podstawą oceny NIK (np. złożenie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia imprezy masowej w terminie krótszym niż 30 dni) nie będą akceptowane i będą skutkowały odmową organizacji imprezy...

Czytaj więcej
Ruszyła produkcja 10 autobusów dla Piły
Cze20

Ruszyła produkcja 10 autobusów dla Piły

W dniu 19 czerwca br. o godz. 13.00 w siedzibie firmy SOLARIS Bus & Coach S.A. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy producentem autobusów i pilskim przewoźnikiem. Umowy podpisali Wiceprezes Zarządu Solarisa Dariusz Michalak i Prezes MZK Piła Sp. z o.o. Tadeusz Majewski w obecności Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego. Pod koniec 2016 r. projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile pn. „Zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizacja zajezdni autobusowej MZK Piła Sp. z o. o. w Pile i rozbudowa infrastruktury dla potrzeb komunikacji miejskiej”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, zajął szóstą lokatę na liście projektów dofinansowanych ze środków UE. Pozwoliło to firmie na zakup łącznie 10 nowych, niskoemisyjnych autobusów, w tym: 6 sztuk niskopodłogowych pojazdów miejskich hybrydowych oraz 4 autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z silnikami diesla Euro 6. Łączna wartość zamówienia wynosi prawie 14,8 mln złotych. Zamówione autobusy w znacznym stopniu poprawią warunki i komfort podróży pasażerów. Ich niskopodłogowa konstrukcja umożliwi swobodne wejście/wyjście osobom z niepełnosprawnością poruszającym się na wózku, dzięki odpowiedniej platformie (rampie najazdowej). Dodatkowo pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB, biletomaty i system zapowiedzi głosowych, który informuje pasażerów o lokalizacji następnego przystanku, jako ułatwienie dla osób starszych, niedowidzących i niewidomych. Unijny projekt zakłada też, że we wszystkich autobusach MZK pojawi się nowoczesny system monitoringu. Zwiększy to bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. Umowy podpisane, produkcja ruszyła, teraz – pozostaje nam tylko czekać na nowe, ekologiczne, srebrno – zielone pojazdy, które zasilą nasz pilski...

Czytaj więcej