Wholesale Cheap Jerseys from China for Cheap price
Oświadczenie Gmin ws. schroniska
Kwi16

Oświadczenie Gmin ws. schroniska

Czy schronisko było dobrze prowadzone i czy będzie nadal przyjmowali pod opiekę bezdomne zwierzęta – m.in. na te pytania odpowiedzieli, podczas konferencji prasowej, dzisiaj tj. 16 kwietnia 2018 r. włodarze i przedstawiciele samorządów korzystających z usług firmy Vet-Zoo Serwis, prowadzącej schronisko w Pile, przy ul. Na Leszkowie. Zebrani zapowiedzieli chęć dalszej współpracy nie tylko ze schroniskiem, ale także wspólnej na rzecz ochrony zwierząt, powołując wraz z inicjatorem tego przedsięwzięcia, Piotrem Głowskim – Społecznej Rady na rzecz zwierząt przebywających w pilskim schronisku. W imieniu zebranych i swoim własnym wypowiedziała się m.in. Małgorzata Włodarczyk, wójt Miasteczka Krajeńskiego – Jednym z zadań gminy jest zapobieganie bezdomności zwierząt i takie programy są podejmowane przez Rady Gmin i według nich realizowany jest program bezdomności psów i kotów. Zależy nam na tym, by te zwierzęta nie wyjeżdżały daleko, również na wzgląd na finanse gminy. W ostatnich trzech latach nie było uwag co do stanu zwierząt, zdrowia, opieki. Wcześniej zdarzały się  uwagi, ale po rozmowach, ewentualne nieprawidłowości zostały naprawione. – podsumowała pani Wójt, dodając, że w sytuacji, gdy musieliby skorzystać z opieki w innym schronisku, generowałoby to dodatkowe koszty i było utrudnieniem dla mieszkańców, poszukujących zagubione zwierzę, czy też w przypadku przeprowadzania adopcji. Funkcjonowanie schroniska, także w weekendy jest ogromnym udogodnieniem dla włodarzy, z których spada obowiązek zapewnienia opieki zwierzętom nie tylko bezdomnym, zagubionym, ale także takim, które uległy np. wypadkowi. Wszyscy wójtowie i burmistrzowie zgodnie uznali, że tworzenie nowych, kilkunastu schronisk, jest zadaniem nierealnym z wielu względów, nie tylko...

Czytaj więcej
Powstaje strefa przemysłowa w rejonie ulic Długosza i Krzywej
Lis12

Powstaje strefa przemysłowa w rejonie ulic Długosza i Krzywej

Powstaje strefa przemysłowa w rejonie ulic Krzywej i Długosza, oprócz prowadzonych prac projektowych, prowadzone są prace porządkowe związane z nieruchomościami. Efektem tego jest podpisany wczoraj akt notarialny z Zakładami Graficznymi. Ruch ten pozwoli Gminie Piła na dalsze inwestycje. W dniu 7 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Piły został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Piła a Zakładami Graficznymi w Pile sp. z o.o., który dotyczył przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Piła, z mocy prawa pod gminną drogę publiczną oraz zamiany nieruchomości. Nieruchomości będące przedmiotem zamiany położone są w Pile w rejonie ulic Długosza i Krzywej. Gmina stała się wyłącznym dysponentem gruntów o łącznej powierzchni 1,1526 ha, natomiast Spółka nabyła prawo własności 0,4142 ha gruntów. Proces zamiany odbywał się wieloetapowo, część odbyła się w procedurze administracyjnej przejęcia gruntów z mocy prawa, część w klasycznej procedurze umowy cywilno-prawnej. Wykorzystanie i przeprowadzenie podziałów geodezyjnych dotyczyło obu stron postępowania, a w następstwie jednej z kilku decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły, Gmina uniknie wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego należnych Skarbowi Państwa. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły zatwierdzającej podział nieruchomości, z mocy prawa, na rzecz Gminy Piła przeszła pod gminną drogę publiczną – ul. Długosza nieruchomość stanowiąca działki oznaczone geodezyjnie nr 15/181 o powierzchni 0,2794 ha oraz 15/182 o powierzchni 0,4489 ha. Gmina Piła w ramach odszkodowania za ww. nieruchomość przyznała nieruchomość zamienną oznaczoną geodezyjnie nr 32/3 o powierzchni 0,2051 ha. W wyniku dokonania tej czynności Gmina została zobowiązana do dopłaty kwoty w wysokości 30 285,06 zł brutto na rzecz Spółki. W...

Czytaj więcej
Komunikacja miejska w pilskiej strefie przemysłowej
Sie24

Komunikacja miejska w pilskiej strefie przemysłowej

Zastępca Prezydenta Beata Dudzińska wraz z Tadeuszem Majewskim – Prezesem MZK w Pile, Kazimierzem Sulimą – Kierownikiem Działu Ruchu MZK w Pile, Anną Kujawą  – Kierownikiem Działu Sprzedaży i Marketingu MZK w Pile, Lidią Plewą – zastępcą Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM Piły oraz przedstawicielami Inwest-Park w Pile: Edytą Musiał – Prezesem Zarządu i Piotrem Truszkowskim – Specjalistą ds. inwestycyjnych dokonali wizytacji przebudowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w pilskiej Podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem spotkania było omówienie potencjalnych przystanków komunikacji miejskiej w rejonie ul. Wawelskiej i Magazynowej, gdzie znajduje się PZZ Wałcz oraz w najbliższym czasie powstaną nowe siedziby firm takich jak:  Thule Group, Pellas X, ORCA Precision Parts, DPS Gabionen oraz ImProvia. Na ulicy Wawelskiej ze względu na zastosowane rozwiązania, nadany zostanie priorytet dla komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy będzie dostosowany do systemu zmianowego – po konsultacjach z przedsiębiorcami rozpoczynającymi swoją działalność w strefie. Ponadto, dzięki oddzielnej ścieżce rowerowej dojazd do miejsc pracy – istniejących i powstających – będzie bezpieczniejszy i szybszy.  Układ planowanych do budowy ścieżek rowerowych w ul. Wawelskiej będzie połączony ze ścieżkami w pasach drogowych strefy przemysłowej tj. w ul. Magazynowej oraz Strefowej. Przypomnijmy, że przebudowa ulicy Wawelskiej to kolejny duży projekt współfinansowany ze środków zewnętrznych. Prace obejmują przebudowę ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile. Gmina Piła posiada podpisaną umowę o dofinansowanie w tej sprawie środkami unijnymi w wysokości...

Czytaj więcej
Spalarnia śmieci jednak będzie ? – AKTUALIZACJA
Lip02

Spalarnia śmieci jednak będzie ? – AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA -Na prośbę mieszkańców konsultacje sprawie planów budowy spalarni śmieci w Śmiłowie zostały przedłużone do 21 lipca 2017!   Pamiętacie Państwo, jak we wrześniu 2016r. Starosta Pilski na portalu społecznościowym alarmował o planach budowy spalarni śmieci na Jadwiżynie w Pile? Wówczas Eligiusz Komarowski wyrażał swoje wątpliwości co do słuszności projektu, którego tak naprawdę nigdy nie było. Dzisiaj stoimy przed budową spalarni śmieci w oddalonym zaledwie o 12 km Śmiłowie. Inwestycja realizowana ma być przez Zakład Rolniczo – Przemysłowy Farmutil HS S.A, w której akcjonariuszem jest radny powiatowy startujący z listy Porozumienia Samorządowego Henryk Stokłosa. Dodatkowo nasze zaciekawieniu budzi fakt, iż w wyborach do senatu w 2015 r. pełnomocnikiem komitetu wyborczego Eligiusza Komarowskiego był Marek Barabasz rzecznik prasowy Farmutilu. Zastanawiające jest czy cisza ze strony starosty pilskiego jest przypadkowa ? Zakładany system pracy projektowanego Zakładu, przy wydajności na poziomie 7 Mg/h,  całodobowym funkcjonowaniu oraz usytuowaniu w odległości ok. 12 km od Piły, stwarzać będzie istotne zagrożenie dla mieszkańców Piły. Dotychczasowe doświadczenia dotyczące odorów napływających z tego rejonu nie pozwalają na bezwarunkowe akceptowanie tego typu przedsięwzięć. Nie ulega wątpliwości, że skutki wcześniejszych działań w tym zakresie – aczkolwiek zdrowotnie nieokreślone – były bardzo negatywnie oceniane przez mieszkańców; obniżały w sposób istotny komfort życia oraz niewątpliwie przyczyniły się do negatywnej opinii o Pile i jej okolicach osłabiając siłę przyciągania potencjalnych inwestorów, jak i osób mogących osiedlić się w tym rejonie. Efekty uboczne działalności zakładów ze Śmiłowa zostały upamiętnione w popularnej niegdyś  “piosence...

Czytaj więcej
Brak dobrej woli Starostwa?
Cze28

Brak dobrej woli Starostwa?

Kilkadziesiąt miejsc pracy, nowe mieszkania, nowa jakość hotelarstwa w Pile. Zalet można wymieniać wiele. W Pile powstać ma nowy hotel; inwestor z Warszawy – firma ARCHE, nowy obiekt na pilskiej mapie planowała oddać w 2019 r. Plany pokrzyżowało Starostwo Powiatowe w Pile nie wydając zgody na budowę. Powód: błędy we wniosku. Dopiero 6 miesięcy później starosta ogłosił sukces. Firma ARCHE w końcu otrzymała wymagane pozwolenia. ARCHE, po otrzymaniu negatywnej decyzji ze starostwa, odwołała się do wojewody, który w dniu 17 lutego uchylił zaskarżoną dokument wydany przez starostwo oraz przekazał do ponownego rozpatrzenia. Dopiero w czerwcu 2017 roku 4 miesiące od uchylenia decyzji Starostwo Pilskie wydało pozytywną opinię dla inwestora. „Pozwolenie na budowę zostało wydane w trybie najszybszym z możliwych, niezwłocznie po usunięciu usterek, które pierwotnie przeszkodziły w sporządzeniu stosownego dokumentu.” – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski dla Tygodnika Nowego. Nasuwa nam się pytanie: jeżeli 4 miesiące to najszybszy z możliwych terminów, to ciekawi nas ile trwałoby to normalnie? Zapytać należy też, czy starostwo nie mogło poprosić inwestora o poprawienie wniosku bez wydawania odmownej decyzji? Nieoficjalnie mówi się, że co najmniej o kilka miesięcy opóźniona zostanie budowa hotelu w Pile. Co oznacza to dla Pilan? Co najmniej o kilka miesięcy Pilski rynek pracy pozbawiony będzie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy. Co najmniej o kilka miesięcy później oddane zostaną nowe mieszkanie dla mieszkańców którzy cierpią na deficyt mieszkaniowy. Co najmniej o kilka miesięcy goście naszego miasta, a w tej grupie znaczącą pozycją...

Czytaj więcej
Pierwszy wyjazd w ramach akcji „Pracuj w Pile”
Cze26

Pierwszy wyjazd w ramach akcji „Pracuj w Pile”

26 czerwca o godzinie 5.30 odbył się pierwszy wyjazd w ramach kampanii Urzędu Miasta Piły „Pracuj w Pile”. Prezydent Piotr Głowski wraz z wiceprezydent Beatą Dudzińską, pilskimi przedsiębiorcami (przedstawicielami Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski) oraz pracownikami Inwest-Parku pojechali do Chodzieży, gdzie m. in. na dworcu PKP rozdawali specjalne wydanie gazety „Z pierwszej ręki” zawierające aktualne oferty pracy w Pile oraz informacje o pracodawcach. Kampania jest skierowana szczególnie do osób, które na co dzień dojeżdżają do dużych ośrodków miejskich takich jak Poznań, Bydgoszcz czy Szczecin. „Mamy świadomość, że nie dotrzemy bezpośrednio do wszystkich potencjalnych osób mogących podjąć pracę w naszym mieście. Jednakże wyjazdy te mają być symbolem zmian, które dokonały się na pilskim rynku pracy na przełomie ostatnich lat i mają one w nadzwyczajny sposób zwrócić uwagę zarówno pilan, jak i mieszkańców ościennych miejscowości, że w Pile powstały nowe firmy, a co za tym idzie nowe miejsca pracy, zaś firmy które istnieją w Pile od lat poszukują nowych pracowników albowiem ich działalność dynamicznie się rozwija” – powiedział dzisiaj Prezydent Piotr Głowski. Przypomnijmy, iż  „Pracuj w Pile” to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kadrę pracowniczą w naszym mieście. Plany nowych inwestorów oraz rozwijający się lokalni przedsiębiorcy znacząco wpływają na i tak bardzo niski wskaźnik bezrobocia (obecnie na poziomie 4%). Stąd decyzja o rozpoczęciu kampanii koordynowanej przez Inwest Park, która pozwoli zaprezentować pilską ofertę rynku pracy w subregionie. Kampania obejmuje miasta ościenne w promieniu 70 kilometrów od Piły i skierowana będzie do różnych grup pracowników:...

Czytaj więcej