Wholesale Cheap Jerseys from China for Cheap price
Kontrola NIK organizacji imprez masowych – KOMUNIKAT
Cze23

Kontrola NIK organizacji imprez masowych – KOMUNIKAT

W związku z publikacjami na temat kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miasta Piły informujemy, iż kontrolą objęte zostały tylko i wyłącznie dokumenty dostarczane do Urzędu przez organizatorów imprez. Wszystkie imprezy masowe, które odbywają się w mieście są bezpieczne, odpowiednio zabezpieczone i chronione. Potwierdzają to właściwe opinie Policji i Straży Pożarnej. Należy przypomnieć, że przez ostatnie 7 lat nie pojawiły się żadne realne zagrożenia imprez masowych. Zastrzeżenia NIK dotyczyły dokumentów składanych przez samych organizatorów, ich kompletności i aktualności. Po stronie urzędnika leżał obowiązek właściwej, a nie uznaniowej oceny tych dokumentów. Urzędnik zajmujący się od wielu lat tą problematyką, posiadający duże doświadczenie, w niewłaściwy sposób interpretował zapisy ustawy oraz nierzetelnie badał składane przez organizatorów dokumenty. Ustalenia kontroli potwierdziły taki stan rzeczy. W związku z konkluzjami kontroli urzędnik odpowiadający za te kwestie poniósł stosowne konsekwencje. Ponadto informujemy, iż organizatorzy imprez masowych zostali poinformowani (komunikat na stronie internetowej miasta, pisma do dotychczasowych organizatorów), że jakiekolwiek odstępstwa od wymogów ustawowych, które stały się podstawą oceny NIK (np. złożenie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia imprezy masowej w terminie krótszym niż 30 dni) nie będą akceptowane i będą skutkowały odmową organizacji imprezy...

Czytaj więcej
Ruszyła produkcja 10 autobusów dla Piły
Cze20

Ruszyła produkcja 10 autobusów dla Piły

W dniu 19 czerwca br. o godz. 13.00 w siedzibie firmy SOLARIS Bus & Coach S.A. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy producentem autobusów i pilskim przewoźnikiem. Umowy podpisali Wiceprezes Zarządu Solarisa Dariusz Michalak i Prezes MZK Piła Sp. z o.o. Tadeusz Majewski w obecności Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego. Pod koniec 2016 r. projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile pn. „Zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizacja zajezdni autobusowej MZK Piła Sp. z o. o. w Pile i rozbudowa infrastruktury dla potrzeb komunikacji miejskiej”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, zajął szóstą lokatę na liście projektów dofinansowanych ze środków UE. Pozwoliło to firmie na zakup łącznie 10 nowych, niskoemisyjnych autobusów, w tym: 6 sztuk niskopodłogowych pojazdów miejskich hybrydowych oraz 4 autobusów niskopodłogowych klasy MAXI z silnikami diesla Euro 6. Łączna wartość zamówienia wynosi prawie 14,8 mln złotych. Zamówione autobusy w znacznym stopniu poprawią warunki i komfort podróży pasażerów. Ich niskopodłogowa konstrukcja umożliwi swobodne wejście/wyjście osobom z niepełnosprawnością poruszającym się na wózku, dzięki odpowiedniej platformie (rampie najazdowej). Dodatkowo pojazdy zostaną wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, gniazda USB, biletomaty i system zapowiedzi głosowych, który informuje pasażerów o lokalizacji następnego przystanku, jako ułatwienie dla osób starszych, niedowidzących i niewidomych. Unijny projekt zakłada też, że we wszystkich autobusach MZK pojawi się nowoczesny system monitoringu. Zwiększy to bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. Umowy podpisane, produkcja ruszyła, teraz – pozostaje nam tylko czekać na nowe, ekologiczne, srebrno – zielone pojazdy, które zasilą nasz pilski...

Czytaj więcej
Odbyło się spotkanie otwarte w sprawie rewitalizacji miasta
Cze20

Odbyło się spotkanie otwarte w sprawie rewitalizacji miasta

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowych w Inwest-Parku w Pile, odbyły się dwa otwarte spotkania konsultacyjne skierowane do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie przygotowania i skutecznej rewitalizacji miasta Piły. Pierwsze z nich dotyczyło konsultacji projektu Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły. Podczas spotkania omówiono i przedyskutowano elementy gminnego programu rewitalizacji, w tym obszar i cele rewitalizacji, zaplanowane działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, przyjęte wskaźniki i sposób monitorowania programu. Przedmiotem drugiego spotkania były konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły. Przybliżono propozycję regulaminu Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, omawiając jego rolę i zadania. Przedstawiono zabranym etapy powoływania członków Komitetu i proponowane zasady działania. Spotkania prowadzili konsultanci firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania opracowującej na zlecenie miasta Piły program rewitalizacji, panowie Marcin Ługawiak i Przemysław Ciesiółka oraz Teresa Jakubowska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Piły ds. rewitalizacji. Uczestnicy spotkań mogli także zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania terenów objętych spacerami badawczymi, które odbyły się w lutym br. Przedstawiono je na planszach, jako zbiór potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie zmiany otoczenia ich budynków mieszkalnych. Spotkania, jako jedna z form prowadzonych konsultacji, miały na celu umożliwienie zainteresowanym  osobiste wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do konsultowanych projektów dokumentów. Zgłoszone uwagi będą przedmiotem analizy i dalszych prac przy opracowaniu ostatecznych wersji konsultowanych dokumentów. Można jeszcze zgłaszać uwagi oraz wrazić swoją opinię dot. konsultowanych...

Czytaj więcej
Władze Piły oraz Radni pytają Pilan  
Cze18

Władze Piły oraz Radni pytają Pilan  

Mieszkańcy Piły mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących nazw ulic, budżetu obywatelskiego oraz planach budowy spalarni śmieci w Śmiłowie. Władze Piły wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na terenie miasta organizują mobilne punkty konsultacyjne w których uczestniczą radni miejscy. Decydujemy o swoim mieście nie tylko raz na 4 lata, wybierając swoich przedstawicieli w Radzie Miasta Piły. Od kilku już lat możemy bezpośrednio określić, na co przeznaczona zostanie część naszego budżetu. Warto więc skorzystać z możliwości, jakie daje nowoczesny, otwarty na obywateli samorząd. – Zachęca Rafał Zdzierela Przewodniczący Rady Miasta Piła, oraz aktywny promotor budżetu obywatelskiego oraz konsultacji społecznych. W mobilnych punktach konsultacyjnych  dostępne są ankiety  w sprawie zmian nazw ulic wskazanych na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Instytut Pamięci Narodowej z katalogu pilskich ulic wskazał do zmiany ulice: Bohaterów Stalingradu, Buczka, Armii Ludowej, Matwiejewa, Walki Młodych, Mjr. A Siemiradzkiego, Czwartaków, 14 Lutego i Plac 9 Maja. Mieszkańcy ośmiu z nich mogą wypowiedzieć się w sprawie nowej nazwy za pośrednictwem ankiet konsultacyjnych. Te zawierają trzy propozycje nazw dla każdej z dotychczasowych ulic. Ankieta dot. ul. 14 Lutego zostanie udostępniona w najbliższy piątek – zaraz po otrzymaniu propozycji nazw od Zespołu ds. nazewnictwa ulic. Konsultacje nie będą prowadzone w stosunku do Placu 9 Maja, ponieważ nikt pod tym adresem nie jest zameldowany. Mieszkańcy mogą również wziąć udział w kolejnym etapie  Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby, które w tym roku będą miały ukończone 16 lat....

Czytaj więcej
Koniec opłat roamingowych w UE
Cze18

Koniec opłat roamingowych w UE

15 czerwca 2017 r. zostają zniesione opłaty roamingowe w Unii Europejskiej. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, premier Malty Joseph Muscat, w imieniu prezydencji Malty w Radzie Unii Europejskiej, oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wydali następujące oświadczenie:       Unia Europejska ma zbliżać ludzi i ułatwiać im życie. Zniesienie opłat roamingowych to prawdziwy europejski sukces. Od tej chwili obywatele Unii, którzy podróżują po jej terytorium, będą mogli telefonować, wysyłać SMS-y i łączyć się z internetem ze swoich urządzeń mobilnych za taką samą opłatą jak w swoim kraju. Zlikwidowanie opłat roamingowych to jedno z największych i najbardziej wymiernych osiągnięć, jakimi może się poszczycić UE. Przez ostatnie 10 lat instytucje europejskie wytrwale razem pracowały, aby wyeliminować ten problem. Za każdym razem, gdy obywatel Unii Europejskiej wyjeżdżał do innego państwa członkowskiego, czy to na wakacje, do pracy, czy na studia, a nawet gdy przekraczał granicę tylko na jeden dzień, musiał uważać na to, jak korzysta z telefonu komórkowego, a po powrocie martwił się o wysoki rachunek z naliczonymi opłatami roamingowymi. Teraz opłaty roamingowe odchodzą już w przeszłość. Od jutra podczas podróży po UE Europejczycy będą mogli swobodnie się komunikować za pośrednictwem swojego telefonu za tę samą cenę jak w swoim kraju. Proces znoszenia opłat roamingowych był długotrwały i uczestniczyło w nim wiele podmiotów. Dzięki tej ścisłej współpracy Unia Europejska zrealizowała działania, które przyniosły jej obywatelom konkretne i pozytywne rezultaty. Jesteśmy dumni z tego, że UE położyła kres bardzo wysokim cenom za...

Czytaj więcej
Otwarcie Manufaktury Dobrych Usług
Cze18

Otwarcie Manufaktury Dobrych Usług

Manufaktura Dobrych Usług to spółka non-profit, której głównym udziałowcem jest Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile. Pomysł rozwinięcia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile powstał już jakiś czas temu. Z uwagi na ograniczenia lokalowe i prawne zwiększenie liczby osób zatrudnionych w ZAZ przy ulicy Węglowej w Pile nie jest możliwe, zarazem ciągle wiele osób niepełnosprawnych składa podania o przyjęcie do pracy w ZAZ. Osoby te często posiadają stopień niepełnosprawności, który zgodnie z ustawą o rehabilitacji nie zezwalał na ich zatrudnienie w Zakładzie. Właśnie w tym celu powstała Manufaktura Dobrych Usług, która ma także umożliwić przejście pracownikom Zakładu kolejnych etapów rehabilitacji zawodowej. W Manufakturze na początek zatrudnienie znajdzie 5 osób niepełnosprawnych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba na stanowisku kierownika produkcji w wymiarze ¼ etatu. MDU będzie świadczyła usługi z zakresu krawiectwa i haftu. Zleceniodawcą MDU będzie głównie ZAZ, jednakże zostało już podpisane porozumienie o współpracy z wrocławską Spółdzielnią  Socjalną PANATO, która utworzyła konsorcjum PANATO BAG. Konsorcjum skupia podmioty ekonomii społecznej zatrudniające osoby niepełnosprawne.  Manufaktura planuje w przyszłości rozszerzyć działalność o branże konfekcjonowania, pakowania produktów, elektromontażu oraz usług...

Czytaj więcej