Wholesale Cheap Jerseys from China for Cheap price

Kontrola NIK organizacji imprez masowych – KOMUNIKAT

W związku z publikacjami na temat kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Miasta Piły informujemy, iż kontrolą objęte zostały tylko i wyłącznie dokumenty dostarczane do Urzędu przez organizatorów imprez. Wszystkie imprezy masowe, które odbywają się w mieście są bezpieczne, odpowiednio zabezpieczone i chronione. Potwierdzają to właściwe opinie Policji i Straży Pożarnej. Należy przypomnieć, że przez ostatnie 7 lat nie pojawiły się żadne realne zagrożenia imprez masowych. Zastrzeżenia NIK dotyczyły dokumentów składanych przez samych organizatorów, ich kompletności i aktualności. Po stronie urzędnika leżał obowiązek właściwej, a nie uznaniowej oceny tych dokumentów. Urzędnik zajmujący się od wielu lat tą problematyką, posiadający duże doświadczenie, w niewłaściwy sposób interpretował zapisy ustawy oraz nierzetelnie badał składane przez organizatorów dokumenty. Ustalenia kontroli potwierdziły taki stan rzeczy. W związku z konkluzjami kontroli urzędnik odpowiadający za te kwestie poniósł stosowne konsekwencje.

Ponadto informujemy, iż organizatorzy imprez masowych zostali poinformowani (komunikat na stronie internetowej miasta, pisma do dotychczasowych organizatorów), że jakiekolwiek odstępstwa od wymogów ustawowych, które stały się podstawą oceny NIK (np. złożenie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia imprezy masowej w terminie krótszym niż 30 dni) nie będą akceptowane i będą skutkowały odmową organizacji imprezy masowej.

Autor: Jerzy Wyczechowski

Udostępnij na swojej tablicy

Zostaw swój komentarz. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *