Wholesale Cheap Jerseys from China for Cheap price

Powstaje strefa przemysłowa w rejonie ulic Długosza i Krzywej

Powstaje strefa przemysłowa w rejonie ulic Krzywej i Długosza, oprócz prowadzonych prac projektowych, prowadzone są prace porządkowe związane z nieruchomościami. Efektem tego jest podpisany wczoraj akt notarialny z Zakładami Graficznymi. Ruch ten pozwoli Gminie Piła na dalsze inwestycje.

W dniu 7 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Piły został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Piła a Zakładami Graficznymi w Pile sp. z o.o., który dotyczył przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki przejęte przez Gminę Piła, z mocy prawa pod gminną drogę publiczną oraz zamiany nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem zamiany położone są w Pile w rejonie ulic Długosza i Krzywej. Gmina stała się wyłącznym dysponentem gruntów o łącznej powierzchni 1,1526 ha, natomiast Spółka nabyła prawo własności 0,4142 ha gruntów.

Proces zamiany odbywał się wieloetapowo, część odbyła się w procedurze administracyjnej przejęcia gruntów z mocy prawa, część w klasycznej procedurze umowy cywilno-prawnej. Wykorzystanie i przeprowadzenie podziałów geodezyjnych dotyczyło obu stron postępowania, a w następstwie jednej z kilku decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły, Gmina uniknie wysokich opłat z tytułu użytkowania wieczystego należnych Skarbowi Państwa.

Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły zatwierdzającej podział nieruchomości, z mocy prawa, na rzecz Gminy Piła przeszła pod gminną drogę publiczną – ul. Długosza nieruchomość stanowiąca działki oznaczone geodezyjnie nr 15/181 o powierzchni 0,2794 ha oraz 15/182 o powierzchni 0,4489 ha. Gmina Piła w ramach odszkodowania za ww. nieruchomość przyznała nieruchomość zamienną oznaczoną geodezyjnie nr 32/3 o powierzchni 0,2051 ha. W wyniku dokonania tej czynności Gmina została zobowiązana do dopłaty kwoty w wysokości 30 285,06 zł brutto na rzecz Spółki.

W związku z projektowaną inwestycją drogową polegającą na przebudowie i budowie dróg w rejonie ulic Długosza i Krzywej, Gmina Piła zainteresowana była przejęciem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zakładów Graficznych w Pile sp. z o.o. oznaczonej geodezyjnie nr działek 15/180, 15/183 oraz 15/184 o łącznej powierzchni 0,4243 ha. Wobec podjętych rokowań dokonano zamiany ww. nieruchomości na działki stanowiące własność Gminy Piła oznaczone nr geodezyjnymi 32/2 oraz 62/3 o łącznej powierzchni 0,2091 ha.

W wyniku dokonania zamiany nieruchomości Spółka zobowiązana była do dokonania dopłaty w kwocie 9 149,97 zł brutto na rzecz Gminy Piła

Autor: Jerzy Wyczechowski

Udostępnij na swojej tablicy

Zostaw swój komentarz. Pamiętaj, nie jesteś anonimowy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *